Docenten

Onze docenten geven goede lessen, zijn vooral erg aardig en hebben een vereist NT2-certificaat. Wij zorgen ook voor ons personeel. Bij ons vindt u leslocaties in de buurt van de cursisten en bereikbaar voor de docent. Ook is er koffie en thee. Goed onderwijs betekent ook een veilige omgeving. 

Tijdens de les

Tijdens de les is het belangrijk dat u meedoet. Het liefst hebben wij geen gebruik van mobiele telefoons en het liefst hebben wij dat u zo min mogelijk een andere taal spreekt. Wanneer u voortdurend Nederlands spreekt, helpt dit u ook om buiten de les meer Nederlands te gebruiken. Neemt u ook een pen en een schrift mee? 

Koffie en thee

Onze lessen duren drie uur, met een kwartier pauze tussendoor. U krijgt tijdens de les gratis een kop koffie of thee.


 

Buiten de les

U leert niet alleen tijdens de les, maar ook daarbuiten. De docent helpt u om dingen beter te begrijpen door voorbeelden te vragen die u buiten heeft geleerd. Ook nodigen wij soms een gastspreker uit. Dat is iemand die een keer iets speciaals komt uitleggen tijdens de les. Een andere manier om buiten te leren is om met de klas naar buiten te gaan. 

Huiswerk

Er wordt van u verwacht dat u huiswerk maakt. De docent zal dit controleren. Ook hebben wij antwoordboeken om uw werk tijdens de les zelf na te kijken. 

Bij twee dagdelen - 6 uur les en 6 uur huiswerk

Bij drie dagdelen - 9 uur les en 3 uur huiswerk

Onze visie

Wij maken gebruik van verschillende leermethodes om cursisten te laten leren. Geen groep of persoon is dezelfde, dus de docent past zijn of haar lesmethode aan. Verder gebruiken wij in iedere les een gebalanceerde mix van luisteren, spreken, lezen en schrijven. Wij promoten het onafhankelijke leren buiten de school en wij zorgen dat cursisten de taal ook echt gebruiken. Wij bouwen het gebruik van de taal op door eerst vaststaande structuren aan te bieden om dit vervolgens op een natuurlijke manier toe te passen. Hierbij geven wij adequate feedback. Wij laten cursisten individueel leren, of in groepjes van twee of meer. Onze lessen zijn interactief en er wordt veel herhaald. Een instrument bespelen leert men tenslotte ook niet door het slechts eenmaal te doen!