Alfabetisering

10 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 360 uur


Voor deelnemers die zich het Latijns schrift nog eigen moeten maken, bestaat er een alfabetiseringscursus. De aangeboden lessen zijn op niveau Alfa A, B of C. De lessenreeksen van HorizonTaal zijn erop gericht om de deelnemer zoveel mogelijk zelfredzaam te maken en hen op Alfa C niveau te brengen. De aangeboden leerstof wordt in overzichtelijke stappen verdeeld zodat het zelfvertrouwen wordt vergroot. Wij werken in kleine groepjes met lesmateriaal van 7/43 en Diglin+. Daarnaast gebruiken wij authentiek lesmateriaal.

Inburgering A0-A1

6 - 9 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 216 - 324 uur

In deze basiscursus leert u de beginselen van de Nederlandse taal. U kunt na afloop van de cursus een basiswoordenschat gebruiken, korte zinnen maken, korte mededelingen lezen en beluisteren die gaan over uw bekende omgeving.

Niveaubepaling

U krijgt eerst een instaptoets.

Lesmateriaal

kleurrijker.nl/product/taalcompleet-a1/

www.nt2.nl/nl/zoeken/101-23_Klare-taal/100-2_Klare-TaalStaatsexamen A2-B1

6 - 9 MAANDEN - 3 DAGDELEN = 216 - 324 uur

Met deze cursus leert u de taal onafhankelijk te gebruiken. U kunt aangeven wat uw ambities, wensen en verwachtingen zijn. U kunt zelfstandig deelnemen aan een gesprek, U kunt hoofdzaken uit een (luister)tekst of gesprek halen. Voor de weg naar de arbeidsmarkt en het MBO-onderwijs vanaf niveau 3 en 4 wordt niveau B1 aanbevolen.

Niveaubepaling

U krijgt eerst een instaptoets.

Lesmateriaal

www.nt2.nl/nl/zoeken/100-361_In-Zicht

www.nt2.nl/nl/zoeken/100-289_Lezen-op-B1

www.nt2.nl/nl/zoeken/100-52_Schrijven-op-B1

www.nt2.nl/nl/zoeken/100-158_Beter-Nederlands-spreken

Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt

6 WEKEN - 2 DAGDELEN = 36 uur

12 WEKEN - 2 DAGDELEN = 72 uur

Om u te helpen uw weg naar de arbeidsmarkt te vinden is er een nieuw examen ontwikkeld. Nieuwkomers die na 1 januari 2015 een brief van DUO hebben gekregen dat ze moeten inburgeren zijn verplicht een examen Oriëntatie Nederlandse Arbeidsmarkt (ONA) te doen. Een cursus voor dit examen is niet verplicht, maar kan wel heel erg nuttig zijn.

U kunt bij ons kiezen voor 36 uur les en dan opgaan voor het examen,

of

72 uur les zonder op te gaan voor het examen. Er moet wel in beide gevallen een portfolio worden gemaakt.


Instapniveau

U moet niveau A2 hebben om de leerstof te begrijpen. Zonder niveau A2 kunt u niet meedoen.

Lesmateriaal

www.nt2.nl/nl/zoeken/101-31_Taalcompleet/100-246_TaalCompleet-ONA

Inburgering A1-A2

6 - 9 M

AANDEN - 3 DAGDELEN = 216 - 324 uur

Deze cursus heeft als doel om u naar het A2-niveau te brengen. Als basisgebruiker kunt u sociale gesprekken voeren en teksten begrijpen die gaan over uw belevingswereld. Dit zijn zaken die vertrouwd zijn, zoals school, werk, familie en directe omgeving.

Niveaubepaling

U krijgt eerst een instaptoets.

Lesmateriaal

kleurrijker.nl/product/taalcompleet-a2/

kleurrijker.nl/product/taalcompleet-knm/

www.nt2.nl/nl/zoeken/101-23_Klare-taal/100-2_Klare-Taal


Staatsexamen B1-B2

6 - 9 M

AANDEN - 3 DAGDELEN = 216 - 324 uur

U kunt complexe teksten lezen en gesprekken voeren als u klaar bent met deze cursus. Teksten van de overheid en ambtelijke taal op B1-niveau kunt u makkelijk begrijpen. Literatuur, artikelen en meningen begrijpen/formuleren komen ook terug in het cursusaanbod.

Niveaubepaling

U krijgt eerst een instaptoets.

Lesmateriaal

www.nt2.nl/nl/zoeken/100-35_De-Finale

www.nt2.nl/nl/zoeken/100-48_Lezen-op-B2

www.nt2.nl/nl/product/50/Schrijven-op-B2

www.nt2.nl/nl/product/49/Luisteren-op-B2

www.nt2.nl/nl/product/51/Spreken-op-B2

Kennis Nederlandse Maatschappij

HOORT BIJ DE INBURGERINGS- EN STAATSEXAMENLESSEN

Om te functioneren wat betreft contacten met instanties, de overheid en de eigen leefomgeving is het examen KNM ontwikkeld. Dit is geen aparte cursus en hoort standaard bij het lesaanbod.

Instapniveau

U moet A1-A2 hebben om de leerstof te begrijpen

Lesmateriaal KNM voor inburgering

kleurrijker.nl/product/taalcompleet-knm/

Lesmateriaal KNM voor staatsexamen

https://www.nt2.nl/nl/zoeken/100-273_Welkom-in-Nederland